Gepubliceerd op:
29
april
2019

Erfgoeddag stond op veel plaatsen in het teken van Brueghel. In De Lisdodde zijn ze al weken bezig met festiviteiten en die werden vorige week feestelijk afgesloten.

De Pieter Brueghelperiode sloten we af in de sfeer van weleer. De bewoners vulden hun buikjes met een waar Brueghelfestijn:  Pensen met appelmoes, balletjes met kriekjes, rijstpap,… er ontbraken alleen gouden lepeltjes!

bewoner voor bord breugels etenbewoner eten bord breugels etendrie borden breugels eten

Na het heerlijke eten genoten we van een optreden van De Vlier in Den Opkikker. Een echte  Brabantse volkdanskunstgroep die ons wist mee te slepen met haar verschillende polka’s, maar ook enkele speciale dansen zoals de bezemdans, weverdans,…. en een heuse trawantel (een stokkendans).   Zij vulden hun repertoire aan met verschillende paardansen zoals Streep, Jan Pirrewit en Jan Smed.

Dansende mensenDe vlier speelt muziek

De volkdanskunstgroep De Vlier vond zijn oorsprong in 1968 onder leiding van Hubert Boone. Samen met dansmeester Renaat Van Craenenbroeck uit Antwerpen tekenden zij verschillende dansen op in de naburige dorpen.  Zo werden deze bewaard voor het nageslacht en ze specialiseerden zich in dansen, liederen en instrumenten die tot het einde van de 19e eeuw gekend waren.

De Vlier dankt haar naam aan een volksinstrument, afkomstig van de familie van de citers. De volkdansgroep beschikt over een klein orkest met viool, contrabas, diatonische accordeon, dwarsfluit, gitaar, doedelzak en clarinet.