Hieronder vindt u de bezoekregeling die invoege is vanaf 1 maart '21Om op bezoek te kunnen komen moet je op voorhand inschrijven via onderstaande link of telefonisch via 015 47 81 00 (op weekdagen tussen 8.30u en 12.30u en tussen 13.00u en 16.30u). 

Extra uitleg vind je in onze handleiding.


 Info bezoekregeling

Gelieve deze zorgvuldig na te lezen in het belang van onze bewoners hun gezondheid:

 De Taskforce Zorg heeft op advies van de GEMS (Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19) de eerste versoepelingen voor de woonzorgcentra geformuleerd.

De Lisdodde gaat deze integraal toepassen vanaf 1 maart 2021.

 Bezoekregeling

 • Elke bewoner kan – in overeenstemming met de nationale richtlijnen voor alleenstaanden – twee nauwe contacten (=knuffelcontacten) hebben, dus zonder mondneusmasker en waarbij fysiek contact mogelijk is.
 • Deze 2 knuffelcontacten kunnen elke 14 dagen wisselen.
 • Er kan nog 1 extra sociaal contact op bezoek komen. Dit contact draagt ten alle tijden een mondneusmasker tijdens het bezoek, ook op de kamer. Afstand bewaren (cfr. social distancing) blijft belangrijk tijdens het bezoek.
 • Alle bezoekers komen alleen en dragen hun chirurgisch mondneusmasker in het ganse woonzorgcentrum. De knuffelcontacten mogen hun mondneusmasker enkel afzetten in de kamer van de bewoner.
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer van bewoner. (of buiten het woonzorgcentrum, zie hieronder)
 • Registratie vooraf via de gekende Callendly-link. https://calendly.com/lis-lelie-zwaan/bezoek-lelie-of-zwaan?month=2020-11

  Gelieve uw naam en voornaam + naam en voornaam van bewoner in te vullen. We stellen vast dat er soms enkel met voornamen gewerkt wordt, dat maakt het moeilijk naar opvolging toe.

 • Een bezoek kan ofwel in de voormiddag tussen 9u30 – 11u15 of in de namiddag tussen 13u30 en 16u15.

 De preventieve maatregelen blijven gelden:

 • Pas handhygiëne toe door uw handen te ontsmetten
  • bij aankomst in het wzc,
  • bij aankomst op de afdeling,
  • bij het betreden van de kamer,
  • bij het verlaten van de kamer.
 • Bezoekers dragen tijdens het bezoek een chirurgisch mondneusmasker. De knuffelcontacten mogen hun mondneusmasker enkel afzetten in de kamer van de bewoner.
 • Ventileer de kamer tijdens het bezoek (zet het raam open)
 • Als u zich ziek voelt, kom dan niet op bezoek.
 • Als u veel contacten had met andere personen, kom dan niet op bezoek.

 Buiten het woonzorgcentrum:

 • Hier volgen we de nationale richtlijnen als basis
 • Een bewoner kan in buitenlucht met max 3 andere personen samenkomen (dus 4 in totaal), weliswaar op veilige afstand.
 • We moedigen aan te genieten van een wandeling. Een frisse neus halen kan erg verkwikkend werken. Gelieve de afdeling hiervan op de hoogte te stellen , en uit te schrijven aan het onthaal.

 Gebruik cafetaria:

 • De cafetaria wordt opnieuw geopend voor de bewoners.
 • Cafetaria wordt geopend op weekdagen van 14u00-16u00
 • Bezoekers worden niet toegelaten (naar analogie met café’s, restaurants)

 Bewoners:

 • Bewoners kunnen zich opnieuw vrij bewegen over het ganse woonzorgcentrum zonder mondneusmasker.
 • Afdeling-overschrijdende activiteiten zijn mogelijk, mits er gewaakt wordt over hoog-risicocontacten:
  • Turnen in cafetaria met voldoende afstand
  • Gebruik maken van kine-ruimte
  • Kaartclub kan weer samen kaarten

 Wat verder?

Over volgende fases van versoepelingen zijn vandaag geen bindende voorspellingen mogelijk.

Richtinggevend daarvoor is opnieuw het GEMS-advies.

Samen met jullie houden we verdere aankondigingen rond versoepelingen in de gaten.