Hieronder vindt u de bezoekregeling die invoege is vanaf 18 juni '21. Gelieve deze zorgvuldig na te lezen in het belang van onze bewoners hun gezondheid.


Toegangsdeur

Na meer dan een jaar is de schuifdeur aan het onthaal opnieuw doorlopend geopend van 07u00 tem 20u00. Daar zijn we heel erg blij om. 😊

Na 20u00 kan bezoek zich aanmelden via de nachtbel. Het zorgteam van Blauwe Lis laat het bezoek dan binnen.

 Bezoekregeling

 • Vanaf 18 juni vervallen de bezoekuren en kan elke bewoner zo vaak bezoek ontvangen als hij/zij wenst. Hierbij wordt er wel rekening gehouden met volgende regels:

  • Zomerfeest: Aangezien georganiseerde activiteiten nog steeds beperkt zijn tot max 50 personen is er op 24/06 tussen 13u30 en 17u geen bezoek mogelijk.

  • Bezoek vindt nog steeds plaats op de kamer van de bewoner of in de Opkikker.
   • Op de kamer mogen er max. 3 bezoekers tegelijkertijd ontvangen worden.
   • Ook in de cafetaria en op ons terras kan een bewoner met 3 bezoekers aan een tafel plaatsnemen. 
  • Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker blijft verplicht in het ganse woonzorgcentrum 
  • Bezoekers dienen zich niet meer op voorhand te registreren via calendly. De registratielijsten zullen centraal klaargelegd worden zodat bezoek zich ter plaatse kan registreren. (cfr. Contacttracing)
  • Kinderen ongeacht hun leeftijd, kunnen op bezoek komen mits dragen van een mondneusmasker en tellen mee in de bezoekersaantallen.
  • Eventuele afwijkingen worden op voorhand aangevraagd op de afdeling.

 De preventieve maatregelen blijven gelden:

 • Pas handhygiëne toe door uw handen te ontsmetten
  • bij aankomst in het wzc,
  • bij aankomst op de afdeling,
  • bij het betreden van de kamer,
  • bij het verlaten van de kamer.
 • Bezoekers dragen tijdens het bezoek een chirurgisch mondneusmasker behalve:
  • De knuffelcontacten mogen hun mondneusmasker enkel afzetten in de kamer van de bewoner.
  • Zittend aan tafel in de Opkikker (zie gebruik cafetaria)
 • Ventileer de kamer tijdens het bezoek (zet het raam open)
 • Als u zich ziek voelt, kom dan niet op bezoek.
 • Als u veel contacten had met andere personen, kom dan niet op bezoek.
 • Kom minstens 14 dagen niet op bezoek als u naar een rode zone / zone met een sterke variantcirculatie zoals Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, India bent geweest.

 Buiten het woonzorgcentrum:

 • Hier zijn de Nationale richtlijnen van toepassing
 • We moedigen aan te genieten van een wandeling. 
 • Gelieve de afdeling van je afwezigheid op de hoogte te stellen.

 Gebruik cafetaria:

 • Het cafetaria is open van 14u00-16u00. 
 • Vanaf 6 april kunnen de bewoners van de assistentiewoningen terug hun middagmaaltijden nuttigen in de Opkikker.
 • Elke bewoner kan samen met 3 bezoekers zowel binnen als buiten gebruik maken van de Opkikker voor een drankje.
 • Hierbij respecteren we volgende voorwaarden:
  • De tafel vooraan wordt voorbehouden voor bewoners zonder bezoek
  • Afstand tussen de verschillende tafelbubbels is steeds 1,5m
  • Handen moeten worden ontsmet bij betreden en verlaten van het cafetaria
  • De bezoekers mogen hun masker enkel afzetten zittend aan de tafel. Bij verplaatsing, rechtstaan, bestellingen aan de toog… moeten bezoekers hun mondneusmasker ophouden.
  • Sociale contacten houden ook 1,5m afstand van de bewoner aan tafel
  • Per tafel mogen max. 4 personen plaatsnemen

 Bewoners:

 • Bewoners kunnen zich opnieuw vrij bewegen over het ganse woonzorgcentrum zonder mondneusmasker.
 • Afdeling-overschrijdende activiteiten zijn mogelijk, mits er gewaakt wordt over hoog-risicocontacten:
  • Turnen in cafetaria met voldoende afstand
  • Gebruik maken van kine-ruimte
  • Kaartclub kan weer samen kaarten