De bezoekersregeling werd op 17 november aangepast. Hieronder vindt u de huidige voorwaarden. Om op bezoek te kunnen komen moet je op voorhand inschrijven via onderstaande link of telefonisch via 015 47 81 00 (op weekdagen tussen 8.30u en 12.30u en tussen 13.00u en 16.30u). 

Extra uitleg vind je in onze handleiding.


 

Info bezoekregeling

Gelieve deze zorgvuldig na te lezen in het belang van onze bewoners hun gezondheid:

 Algemeen kader:

 • 1 vast sociaal contact per bewoner, die 2x per week op bezoek mag komen
 • Na deze 14 dagen kan het vast sociaal contact wisselen. Onze onthaalmedewerker volgt dit op en geeft dit door aan de afdeling.

 • Bezoek is opnieuw mogelijk tijdens het weekend.

 • Bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner. De cafetaria en gemeenschappelijke ruimten kunnen niet worden benut. Dit om contact met andere bewoners te vermijden.
 • We laten dagelijks maximaal 34 individuele bezoekers toe. 17 in de voormiddag, 17 in de namiddag. Naar onze inschatting is dit een veilige en overzichtelijke limiet.
 • Bij het niet naleven van de hygiëne-maatregelen kan de toegang geweigerd worden.
 • Op dit moment zijn we covid-19 vrij. Bij een nieuwe vermoedelijke of bevestigde besmetting zal het bezoekregeling tijdelijk teruggedraaid worden.

Hygiëne-maatregelen:

 • Pas handhygiëne toe door uw handen te ontsmetten
   • bij aankomst in het wzc,
   • bij aankomst op de afdeling,
   • bij het betreden van de kamer,
   • bij het verlaten van de kamer.
 • Bezoekers én bewoners dragen tijdens het bezoek een mondneusmasker.
 • Bezoekers worden gevraagd een chirurgisch mondneusmasker te dragen.
 • Afstand bewaren (cfr. social distancing) blijft belangrijk tijdens het bezoek.
 • Zet ook het raam open tijdens uw bezoek om extra te verluchten.
 • Mag ik u oproepen uw familielid te motiveren om het mondneusmasker tijdens het bezoek te dragen en op te houden?  Dit is, gezien de verspreiding van het virus, erg belangrijk.
 • Als u zich ziek voelt, kom dan niet op bezoek.
 • Als u veel contacten had met andere personen, kom dan niet op bezoek.

 Praktische organisatie bezoek

 • Inschrijven kan via de online-toepassing ‘Calendly’.
 • We organiseren 2 tijdsblokken:
  • Voormiddag: tussen 9u30 en 11u15
  • Namiddag: tussen 13u30 en 16u15
 • We vragen u vriendelijk zich aan deze blokken te houden en tijdig het      woonzorgcentrum te verlaten. 
 • U  registreert zich bij aankomst aan het onthaal.
 • Bezoeken vinden plaats in de kamer.
 • Ventilatie: Laat de deur open, en liefst ook een raam omwille van verse luchttoevoer.
 • Elke bewoner kan max. 1 bezoekers op de kamer ontvangen.
 • Het aantal bezoeken per week is beperkt tot max. 2 bezoekmomenten, dit om iedereen de kans te geven een bezoek in te plannen.

 

 

 Heeft u een dringende vraag?

We vragen u om zich tijdens het bezoek niet op de afdeling te verplaatsen, bv. naar de verpleegpost.

Als u een vraag heeft, gelieve gebruik te maken van het beloproepsysteem.

U kan natuurlijk de afdeling ook telefonisch bereiken, of een email versturen.

 

 

Ondanks de dalende trend in besmettingen, ligt het aantal besmettingen nog steeds erg hoog in onze samenleving.

Het afremmen kunnen we enkel door de regels stipt te volgen.

 

Bedankt om samen dit virus geen nieuwe kans te geven hier in huis.

Het effect hiervan op de levenskwaliteit van onze bewoners is immens groot.