Vanaf donderdag 3 september is bezoek op de kamers terug mogelijk, onder strikte voorwaarden. Om op bezoek te kunnen komen moet je op voorhand inschrijven via onderstaande link of telefonisch via 015 47 81 00 (op weekdagen tussen 8.30u en 12.30u en tussen 13.00u en 16.30u). 

Extra uitleg vind je in onze handleiding.


 

Info bezoekregeling

Gelieve deze zorgvuldig na te lezen in het belang van onze bewoners hun gezondheid:

 Algemeen kader:

 • Bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner. De cafetaria en gemeenschappelijke ruimten kunnen niet worden benut. Dit om contact met andere bewoners te vermijden.
 • We laten dagelijks maximaal 80 individuele bezoekers toe. 40 in de voormiddag, 40 in de namiddag. Naar onze inschatting is dit een veilige en overzichtelijke limiet.
 • Bij het niet naleven van de hygiëne-maatregelen kan de toegang geweigerd worden.
 • Op dit moment zijn we covid-19 vrij. Bij een nieuwe vermoedelijke of bevestigde besmetting zal het bezoekregeling tijdelijk teruggedraaid worden.

Hygiëne-maatregelen:

 • U draagt ten allen tijde een zelf meegebracht mondneusmasker tijdens uw bezoek. Uw familielid vormt immers een bubbel met zijn medebewoners.
 • Ook de bewoner draagt een mondneusmasker als dat mogelijk is.
 • U ontsmet uw handen:
  • Bij het toekomen aan het onthaal
  • Bij het binnengaan van de kamer
  • Bij het verlaten van de kamer
 • Social distancing van 1.5m wordt maximaal gerespecteerd. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.
 • Wie de afgelopen 14 dagen ziektesymptomen vertoonde, kan niet op bezoek komen. Ook als iemand uit je bubbel in deze situatie is, kan je niet op bezoek komen.

 Praktische organisatie bezoek

 • Inschrijven kan via de online-toepassing ‘Calendly’.
 • Als u met 2 komt, moet ook de 2e persoon ingeschreven worden
 • We organiseren 2 tijdsblokken:
  • Voormiddag: tussen 9u30 en 11u15
  • Namiddag: tussen 13u30 en 16u15
 • We vragen u vriendelijk zich aan deze blokken te houden en tijdig het      woonzorgcentrum te verlaten. 
 • U  registreert zich bij aankomst aan het onthaal.
 • Bezoeken vinden plaats in de kamer.
 • Ventilatie: Laat de deur open, en liefst ook een raam omwille van verse luchttoevoer.
 • Elke bewoner kan max. 2 bezoekers op de kamer ontvangen.
 • Het aantal bezoeken per week is beperkt tot max. 2 bezoekmomenten, dit om iedereen de kans te geven een bezoek in te plannen.

Buitenruimte + wandeling in de buurt

 • Bezoek kan plaatsvinden in de tuin. Ook hier is social distancing + dragen mondneusmasker belangrijk.
 • Het bezoekmoment kan vervangen worden door een wandeling in de buurt. In dat geval haalt een familielid de bewoner op in de kamer en brengt deze na de wandeling terug naar de kamer.
 • De keuze voor een wandeling wordt vooraf of bij het begin van het bezoek duidelijk gemaakt. Registratie is in dit geval ook verplicht aan het onthaal.
 • Een mondneusmasker wordt door familie en bewoner tijdens de wandeling gedragen.
 • Wij willen u echter vragen hierbij in de nabije omgeving te blijven en  uitstappen naar restaurants, cafés, het stad,… en andere verdere of drukke plaatsen te vermijden.

Bewonerswas en post

 • De was van de bewoners wordt vanaf maandag 7 september niet meer verdeeld via het lokaal vooraan. Familie kan deze tijdens het bezoekmoment meenemen van op de kamer.
 • Vanaf maandag 7 september zal de post terug op de kamers verdeeld worden. U kan deze post terugvinden in het bakje in de kast. Kijk dit zeker regelmatig na.

Als je nog vragen hebt, aarzel niet de hoofdverpleegkundige te contacteren tijdens kantooruren. 

Samen met jullie beseffen we heel erg dat warm sociaal contact voor jullie en onze bewoners van vitaal belang is. Laat daarom elk bezoek er eentje zijn waar bewoners veel positieve energie uit halen. Dat draagt immers bij tot het behouden van hun veerkracht en mentale weerbaarheid.