Situering

Het woonzorgcentrum De Lisdodde bevindt zich net buiten de vesten van de Stad Mechelen. De bewoners wonen en leven er in een huiselijke omgeving die afgestemd is op hun unieke  mogelijkheden en wensen. De medewerkers delen er de droom om mensen gelukkig te maken en te versterken in de eigen wijze waarop ze hun leven willen leiden.

vacature kinesitherapeut wzc De Lisdodde

Wat doe je als kinesitherapeut?

 • Je voert kinesitherapeutische handelingen uit en je brengt de bijhorende administratie in orde.
 • Je staat in voor de mobiliteit, het zit- en ligcomfort van de bewoners. Je organiseert en optimaliseert de aanvragen en het gebruik van mobiliteit ondersteunende en/of comfort verhogende hulpmiddelen.
 • Samen met het interdisciplinair team geef je vorm aan behandelingsafspraken rond PDL, palliatieve zorg, vrijheidsbeperkende maatregelen, omgaan met onbegrepen gedrag,… Daarbij staan de noden en wensen van de bewoner centraal.
 • Je zet bewoners aan tot bewegen door hen te betrekken bij het dagelijks leven en het organiseren en/of begeleiden van bewegingsmomenten in groep of individueel.
 • Je sensibiliseert medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers tot het samen bewegen met de bewoners, zodat deze zo lang als mogelijk hun capaciteit benutten.
 • Je ondersteunt de medewerkers bij het ergonomisch werken. Dit doe je door hen te coachen op de werkvloer en nieuwe kennis en inzichten te delen en te vertalen naar verbeteracties.
 • Je observaties communiceer je tijdens overlegmomenten en via het elektronisch zorgdossier.  
 • Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de bewoners en hun mantelzorgers door een luisterend oor te bieden, hen te betrekken bij activiteiten, te informeren en te peilen naar hun noden, wensen en draagkracht.
 • Je werkt op een woonafdeling voor mensen met een fysieke zorgnood.

Vereisten

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een diploma van kinesitherapeut.
 • Je bent sociaal voelend en werkt graag met kwetsbare ouderen.
 • Je blinkt uit in klantgerichtheid en je communiceert helder en constructief.
 • Je zoekt naar creatieve oplossingen of verbeteringen, die een meerwaarde betekenen voor de bewoner.
 • Je hebt een flexibele werkhouding en kan vlot samenwerken met verschillende karakters.
 • Je kan je functie specifieke kennis en vaardigheden vlot vertalen naar de brede invulling van wonen en leven. Hulp bij het maaltijdgebeuren, het organiseren van een activiteit, het geven van een relaxatie bad,… zie je als jouw bijdrage aan een kwalitatieve totaalzorg.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een voltijdse functie  met een contract van onbepaalde duur. Een halftijdse functie (19u/w) is bespreekbaar.
 • Het bruto aanvangsloon zonder anciënniteit voor de voltijdse functie bedraagt     € 2.482,12 per maand. Relevante beroepservaring wordt onbeperkt in aanmerking genomen.
 • Door een systeem van zelfroosteren kan je jouw work-life balance maximaal in evenwicht houden.
 • Tal van opleidingsmogelijkheden zodat je jouw talenten en competenties verder kan blijven ontplooien.
 • Extra voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, …

Wij kijken uit naar jouw reactie!

Je kandidatuur (cv + motivatiebrief + kopie van je diploma) stuur je voor 30 april 2019
naar aanwervingen@zbrivierenland.be met vermelding van de vacaturetitel.

Er worden max. 12 kandidaten geselecteerd voor het afleggen van de psychotechnische proeven, een casusopdracht en een sollicitatiegesprek.

Meer info over de functie

Annelien Schoofs, hoofdverpleegkundige Lelie, wzc De Lisdodde
T 015 47 81 34
E annelien.schoofs@zbrivierenland.be

Meer info over de selectieprocedure

Pascale Diddens, personeelsconsulent
T 015 45 33 54
E pascale.diddens@personeelmechelen.be