Iedereen wil zo lang mogelijk in zijn/haar eigen woonomgeving verblijven. Daarom biedt Zorgbedrijf Rivierenland verschillende opvangmogelijkheden aan zoals kortverblijf, dagverzorgingscentrum, nachtverblijf, …  Een maatschappelijk werker zal samen met de kandidaat-bewoner de verschillende mogelijkheden van hulpverlening onderzoeken en bespreken.  

Aanvraag tot verhuis

Voor een aanvraag tot verhuis naar het woonzorgcentrum contacteer je medewerkers van de sociale dienst.

T 015 47 81 00

E lisdodde.onthaal@zbrivierenland.be 

 U kan ook, totaal vrijblijvend, een begeleid bezoek aanvragen om ons woonzorgcentrum te leren kennen. Gelieve hiervoor eerst een afspraak te maken bij de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum.