Het Sociaal Huis Mechelen probeert iedereen zo lang mogelijk in zijn/haar eigen woonomgeving te laten verblijven. Daarom biedt het Zorgbedrijf Rivierenland ook verschillende opvangmogelijkheden aan zoals kortverblijf, dagverzorgingscentrum, nachtverblijf,…  De maatschappelijk werker zal samen met de kandidaat-bewoner de verschillende mogelijkheden van hulpverlening onderzoeken en bespreken.  

Aanvraag tot opname

Voor een aanvraag tot opname in het woonzorgcentrum contacteer je medewerkers van de sociale dienst.

T   015 47 81 00

E-mail  lisdodde.onthaal@sociaalhuismechelen.be

 

U kan ook, totaal vrijblijvend, een begeleid bezoek maken om ons woonzorgcentrum te leren kennen. Gelieve hiervoor eerst een afspraak te maken bij de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum.