Deze deontologische code is gebaseerd op de waarden en normen van het Zorgbedrijf Rivierenland. Ze geeft aan wat gewenst en niet-gewenst gedrag is binnen onze organisatie.

Soms komen we tijdens ons werk in situaties terecht waarin we ons afvragen of het wel kan, of we wel goed bezig zijn, of het wel correct is wat we doen. Deze code is een hulpmiddel om te proberen juist te handelen in zulke situaties. In de code staan vaste voorschriften die heel duidelijk zeggen wat kan of niet kan, maar ook algemene beschouwingen over waarden die belangrijk zijn voor het Zorgbedrijf Rivierenland. Ieder moet zijn/haar verantwoordelijkheid nemen om die waarden te hanteren.

De bedoeling is om af en toe na te denken over wat kan of niet kan als werknemer van het Zorgbedrijf Rivierenland; om na te gaan of we bepaalde handelingen wel mogen doen als vertegenwoordiger van het Zorgbedrijf Rivierenland.

Alle werknemers van het Zorgbedrijf Rivierenland geven samen inhoud aan deze code. Je staat er nooit alleen voor. Je kan altijd raad vragen aan je collega, je leidinggevende of aan de personeelsdienst.