Gebruikersraad

Wilt u informatie over de gang van zaken in De Lisdodde? Heeft u een suggestie of een opmerking? Dan is de gebruikersraad de ideale gelegenheid. Samen zoeken we met u en het team naar een antwoord op uw vragen.

De Lisdodde organiseert om de 3 maanden een gebruikersraad voor de bewoners van de Zwaan en Lelie en een familieraad voor de mantelzorgers van bewoners van Libel en Blauwe Lis.

De 3- maandelijkse gebruikersraad behartigt de belangen van de bewoners. De deelnemers kunnen advies geven en zo bijdragen tot het goed functioneren en behalen van de doelstellingen van De Lisdodde.  Het verslag van de vergadering kan u lezen in de huiskrant Apropo en op het infobord aan het onthaal.

Familieraad

De familieraad is specifiek gericht naar familieleden van bewoners met dementie. De Lisdodde organiseert 4x per jaar een familieraad. Ook hier kan er advies uitgebracht worden, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over wonen en zorg in De Lisdodde.

Onthaal nieuwe bewoners en familie

Op geregelde tijdstippen organiseren we voor de nieuwe bewoners en hun familie een infomoment waarop we nog eens uitgebreid alle facetten van het leven in De Lisdodde toelichten. De bewoners en hun familie worden hiervoor uitgenodigd.

Individueel kan u uw wensen, suggesties of klachten kwijt bij de directie, de afdelingshoofden of het personeel of door het invullen van dit formulier.