De Lisdodde organiseert om de 3 maanden een gebruikersraad voor de bewoners van de Zwaan en Lelie en een familieraad voor de mantelzorgers van bewoners van Libel en Blauwe Lis.

De 3- maandelijkse gebruikersraad behartigt de belangen van de bewoners. De deelnemers kunnen advies geven en zo bijdragen tot het goed functioneren en behalen van de doelstellingen van De Lisdodde.

De familieraad is specifiek gericht naar familieleden van bewoners met dementie. De Lisdodde organiseert 4x per jaar een familieraad. Ook hier kan er advies uitgebracht worden, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over wonen en zorg in De Lisdodde.