Het woonzorgcentrum De Lisdodde biedt de keuzevrijheid inzake het onderhoud van de persoonlijk kleding.  Aan iedere bewoner,  reeds wonend in het woonzorgcentrum of als nieuwe bewoner, wordt expliciet de vraag gesteld of hij/zij de kleding wenst te laten wassen door de wasserij die is aangesteld door het  Zorgbedrijf Rivierenland of zelf wenst in te staan voor de was.  De aangestelde wasserij is de industriële wasserij CLOVA.

prijs bewonerswas

Herstellingen

Het woonzorgcentrum De Lisdodde staat niet in voor het herstellen van het persoonlijk linnen van de bewoner. Het herstellen van kledij gebeurt door de familie of door onze vrijwilligers.