Woonzorgcentrum De Lisdodde ...

  • ... biedt permanente huisvesting en gepaste zorgverlening aan zorgbehoevende Mechelse ouderen die ondanks de geboden thuiszorg niet langer zelfstandig kunnen wonen.
  • ... biedt een thuis die zoveel mogelijk beantwoordt aan de wensen en de behoeften van de bewoners en hun omgeving. Hiervoor staat een aangepaste infrastructuur met een team van gemotiveerde deskundige medewerkers paraat.
  • ... maakt deel uit van de Mechelse samenleving. Woonzorgcentrum De Lisdodde stimuleert via samenwerkingsverbanden en een open houding de bewoners om hun band met Mechelen te onderhouden.
  • ... maakt deel uit van het woonzorgcontinuüm van Stad Mechelen. Via het aanbieden van een zorgcontinuüm wil Stad Mechelen een aanbod voorzien voor iedere vorm van zorgbehoefte voor ouderen.
  • ... voert binnen de beschikbare middelen een gezond financieel en kostenbewust beleid. Tegelijkertijd onderschrijft woonzorgcentrum De Lisdodde als onderdeel van Stad Mechelen artikel 1 van de organieke OCMW-wet, dat stelt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening.