Het woonzorgcentrum verhuurt koelkasten en TV-toestellen onder volgende voorwaarden:

  • De bewoner betaalt een maandelijkse vergoeding van 8,5 € per toestel. Deze kost komt op de maandelijkse factuur van de bewoner. 
  • Vrijwillige beschadigingen of beschadigingen ten gevolge van opzettelijk foutief gebruik zijn ten laste van de bewoner.
  • Normale herstellingskosten vallen ten laste van het Zorgbedrijf Rivierenland.
  • De gehuurde toestellen moeten binnen de kamer blijven.  De bewoner is verantwoordelijk voor eventueel verdwijnen van het toestel.
  • De toestellen blijven eigendom van Zorgbedrijf Rivierenland en zullen als dusdanig gemarkeerd worden. 
  • De huurovereenkomst kan schriftelijk opgezegd worden met een opzegtermijn tot het einde van de maand waarop de opzeg gebeurd is.
  • De huurovereenkomst stopt automatisch bij het einde van de woonovereenkomst. De toestellen moeten in het woonzorgcentrum blijven.
  • Het niet respecteren van de voorwaarden met betrekking tot de huur van de toestellen kan leiden tot het einde van de huurovereenkomst.  De toestellen worden dan teruggenomen.

De bewoner kan zich abonneren op een externe telefoonlijn. Het externe telefoonnummer wordt dan toegewezen door het WZC. De maandelijkse forfait bedraagt 7,44 euro voor externe gesprekken. Buitenlandse gesprekken worden afzonderlijk afgerekend. Het telefoontoestel is eigendom van het woonzorgcentrum. Eventuele beschadigingen worden in rekening gebracht.