Het woonzorgcentrum verhuurt koelkasten en TV-toestellen onder volgende voorwaarden:

  • De bewoner betaalt een maandelijkse vergoeding van 8,5 € per toestel. Deze kost komt op de maandelijkse factuur van de bewoner. 
  • Vrijwillige beschadigingen of beschadigingen ten gevolge van opzettelijk foutief gebruik zijn ten laste van de bewoner.
  • Normale herstellingskosten vallen ten laste van het Zorgbedrijf Rivierenland.
  • De gehuurde toestellen moeten binnen de kamer blijven.  De bewoner is verantwoordelijk voor eventueel verdwijnen van het toestel.
  • De toestellen blijven eigendom van Zorgbedrijf Rivierenland en zullen als dusdanig gemarkeerd worden. 
  • De huurovereenkomst kan schriftelijk opgezegd worden met een opzegtermijn tot het einde van de maand waarop de opzeg gebeurd is.
  • De huurovereenkomst stopt automatisch bij het einde van de woonovereenkomst. De toestellen moeten in het woonzorgcentrum blijven.
  • Het niet respecteren van de voorwaarden met betrekking tot de huur van de toestellen kan leiden tot het einde van de huurovereenkomst.  De toestellen worden dan teruggenomen.