'Vrijwilliger met als doel, voor jezelf en voor de ander, een fijn gevoel'

Het belang van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Ze zijn het levende bewijs van solidariteit en altruïsme. Als vrijwilliger help je niet alleen een ander. Je krijgt vaak veel genegenheid terug voor wat je doet. Ook hier in het woonzorgcentrum De Lisdodde wordt beroep gedaan op vrijwilligers. Hun hulp is van onschatbare waarde om bewoners nog deel te laten nemen aan allerlei culturele en ontspannende activiteiten en dit zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum. 

Vrijwilligers kunnen naargelang hun interesse en beschikbare vrije tijd een keuze maken uit het aanbod van activiteiten of eventueel nieuwe suggesties doen.

Indien u, totaal vrijblijvend, bijkomende informatie wenst, neem dan gerust contact op:

Hier vind je een aanmeldingsformulier om je vrijwilligersengagement kenbaar te maken. Je kan het ingevulde formulier bezorgen aan de medewerkers van het onthaal.

We horen graag van je!

vrijwilliger