De doelstellingen van het animatieteam is de bewoner zo lang mogelijk actief laten blijven. We doen dit door de mogelijkheden, capaciteiten en talenten van de bewoner te stimuleren. Hiernaast zorgt het animatieteam voor een aangenaam en aangepast leef- en woonklimaat zodat de bewoner zowel individueel als in groep kan ontspannen. De animatoren staan ook in voor het bevorderen van het sociaal contact van de bewoners.

 animatie

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zorgen de animatoren naast dagdagelijkse activiteiten ook voor:

  • Individuele aandacht: praatje houden, wandeling maken, iets gaan drinken,...
  • Een rustige manier om elke dag te beginnen door persoonlijke ontbijtbegeleiding.
  • Er voor zorgen dat elke bewoner op het gewenste tijdstip op de gewenste plaats geraakt. Hulpmiddelen voorzien (rolwagen, stok, rollator, begeleider,...)
  • Psychische begeleiding. : Begrijpend luisteren wanneer de bewoner daar behoefte aan heeft
  • Creëren van een thuisgevoel. : Familie betrekken, activiteiten voorzien waar bewoners hun leven van thuis kunnen doortrekken (culinaire activiteiten, huishoudelijke taken,...)
  • Bevorderen van de levenskwaliteit van de bewoners. : Activiteiten aanbieden waar de bewoner zich actief en sociaal kan engageren (zangkoor, handwerk, koken, volksspelen, kaarten, quiz, ...)
  • Aanbieden van ontspannende activiteiten. (Relaxatiebaden, snoezelen, muziek luisteren, bezinningsmomenten, poëzie en literatuur,...)

 animatie