Welkom aan familie en bezoek!

Familie en bezoek is altijd 24u/24u welkom in De Lisdodde. De bezoekuren zijn vrij. Rekening houdend met de praktische zorgverlening geven we, in het collectieve belang van de werking, de suggestie om bezoekuren te hanteren tussen 10u en 20u.

Samen eten

Familieleden en bezoekers zijn welkom om deel te nemen aan het middagmaal, aan het avondmaal en aan feestmaaltijden, indien de infrastructuur dit toelaat.

Indien je als familielid of bezoeker mee wenst te eten, moet je uiterlijk 7 dagen op voorhand bestellen aan het onthaal.

  • De standaard maaltijdprijs is 9,5 euro.
  • Er wordt een prijsdifferentiatie toegepast voor gebruikers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (of OMNIO-statuut). Zij betalen 6,5 euro voor een maaltijd.
  • Om een marktconforme prijs te kunnen behouden, zal er een jaarlijkse indexering op de maaltijdprijzen worden toegepast.
  • Voor de speciale maaltijden hanteren we volgende marktconforme prijzen:
  • 18 euro voor mosselen of BBQ.
  • 25 euro voor feestmaaltijden op feestdagen (incl. 2 glazen wijn, water en koffie. Kinderen (< 12 jaar, lagere school) betalen 50% van deze prijs)
  • 20 euro voor feestmaaltijden op feestdagen - (OMNIO-statuut)
  • Een broodmaaltijd is 4 euro.