de LisdoddeHet woonzorgcentrum De Lisdodde is een open huis dat zich richt tot zorgbehoevende ouderen die ondanks de geboden thuiszorg niet langer zelfstandig kunnen wonen.

Wij bieden een "thuis" die zoveel mogelijk beantwoordt aan de wensen en de behoeften van de bewoners en hun familie met respect voor ieders privacy en overtuiging. Dit realiseren we in een aangepaste infrastructuur met een multidisciplinair team van gemotiveerde en deskundige medewerkers.

Wij maken deel uit van de lokale samenleving en werken nauw samen met andere voorzieningen. Bovendien vinden we het belangrijk om deze doelstellingen te verwezenlijken tegen een verantwoorde prijs.