Woonzorgcentrum De Lisdodde biedt aan elke bewoner:

 • Een leefomgeving die beantwoordt aan zijn/haar individuele zorgbehoefte met oog voor comfort en degelijk onderhoud;

 • Aangepaste, gevarieerde maaltijden;

 • Zorg voor persoonlijke kledij;

 • Totaalzorg rekening houdend met zijn/haar waardigheid, privacy, levensovertuiging, eigenheid en persoonlijke inbreng; 

 • De mogelijkheid zijn/haar leven te voltooien naar eigen wens ondersteund door de palliatieve gedachte;

 • Klantgerichte en kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening;

 • De kans om zich te integreren in zijn/haar nieuwe thuisomgeving;

 • Een huiselijke sfeer, met het oog op het creëren van een gevoel van geborgenheid en veiligheid;

 • De mogelijkheid om deel te nemen aan bewonersactiviteiten. 

Woonzorgcentrum De Lisdodde biedt aan familieleden en vrienden van de bewoners:

 • Informatie en begeleiding;

 • Een partnerschap in de zorg van de bewoners;

 • De kans om de relatie met de betrokken bewoner zoveel mogelijk voort te zetten met als uitgangspunt dat de bewoner steeds vrij bezoek kan ontvangen.

Woonzorgcentrum De Lisdodde biedt aan alle medewerkers, personeelsleden, vrijwilligers en studenten:

 • Een aangename en collegiale werkomgeving met ruimte voor open communicatie en samenwerking;

 • Een lerende organisatie met kansen tot zelfontplooiing, bijscholing en permanente vorming. 

Woonzorgcentrum De Lisdodde biedt aan de Mechelse gemeenschap:

 • Als belangrijke schakel in het zorgcontinuüm, een thuis voor oudere zorgbehoevenden.

de Lisdodde