Iedere bewoner heeft de vrijheid om een eigen huisarts te kiezen.

De huisarts dient zich wel te houden aan de interne afsprakennota (en in het bijzonder aan de medicatiebepalingen) en het reglement van inwendige orde betreffende de medische activiteit. Onze woonzorgcentra kunnen artsen die zich niet houden aan deze afspraak de toegang tot onze woonzorgcentra weigeren na overleg met de huisartsenkring en de coördinerende en raadgevende arts van onze woonzorgcentra.

De coördinerende en raadgevende arts is verantwoordelijk voor de coördinatie van de medische activiteiten in de woonzorgcentra.