Liselot van Havere onderzocht in haar bachelorproef in het kader van haar opleiding ergotherapie aan de hogeschool Odisee welke behandelingsmethodes de ergotherapeut kan gebruiken in een woonzorgcentrum om de auditieve invloeden in het dementieproces op te volgen.

Haar literatuuronderzoek leidde tot verschillende adviezen. Muziek blijkt een zeer efficiënte interventie bij personen met dementie. Het helpt om herinneringen te stimuleren omdat muziek in een ander deel van de hersenen wordt opgeslagen en personen met dementie deze informatie langer kunnen blijven oproepen. Daarnaast is het belangrijk om bij communicatie met een persoon met dementie rekening te houden met mogelijke auditieve problemen. Oogcontact maken en praten met korte, eenvoudige zinnen waren hierbij de belangrijkste tips. Ervoor zorgen dat er in de omgeving van de persoon met dementie niet teveel storende geluiden zijn, was een derde advies. Teveel storende geluiden kunnen zorgen voor agitatie of het vermijden van de sociale situatie.

Bij haar observatie-onderzoek in De Lisdodde in 2019 testte ze verschillende auditieve ergotherapeutische interventies uit bij personen met dementie. Daaruit bleek dat geluiden en muziek helpen om zaken uit het verleden te herkennen. Gesproken taal verstaan is moeilijker. Daarnaast stelde ze vast dat de conclusies uit de literatuurstudie ook opgingen tijdens haar praktisch onderzoek. Oogcontact maken, een rustig spreektempo en de persoon met dementie laten uitspreken, hielpen bij de communicatie. Daarnaast was het belangrijk om het aantal omgevingsgeluiden te beperken en om, rekening houdend met het stadium van dementie, te kiezen voor ofwel groepsinterventies (ter bevordering van sociale contacten) ofwel individuele interventies (voor personen die veel problemen hebben met hun gehoor).

Met haar adviezen kunnen we in het woonzorgcentrum zeker aan de slag.