Dozen vol speelgoed voor kansarme gezinnen.

Woonzorgcentrum De Lisdodde en Steunpunt Asiel en Migratie sloegen de handen in elkaar om het Sinterklaasfeest ook tot bij de kinderen van cliënten van het Steunpunt te brengen. Hiervoor werd er gedurende de maand oktober en november speelgoed ingezameld in De Lisdodde. Dit werd overhandigd aan het Steunpunt door Koen Anciaux.

De inzameling bleek een groot succes. Na een oproep doneerden een groot aantal Mechelaars hun niet gebruikte speelgoed. Hieronder waren familieleden, bezoekers, kennissen, medewerkers en sympathisanten. Het speelgoed dat door het Steunpunt is opgehaald zal verdeeld worden aan de kinderen van begeleide gezinnen op 6 december.

Schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis, overhandigde het speelgoed samen met de hulppieten aan het Steunpunt Asiel en Migratie.   

 inzamelactie speelgoed