Gepubliceerd op:
13
juni
2019

Zorgbedrijf Rivierenland vroeg en kreeg een planningsvergunning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie voor het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld. Het zorgbedrijf wil een volledig aanbod ontwikkelen voor deze doelgroep.

De bouwwerken van het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld zijn in volle gang. Je kan een stand van zaken volgen hier.  Dit woonzorgcentrum zal volledig gericht zijn op personen met een psychische kwetsbaarheid, waaronder personen met dementie. Alle bewoners zullen leven en wonen in een huis bestaande uit maximaal 8 bewoners en gemeenschappelijke leefruimtes. Eén van die huizen zal uitsluitend door personen met jongdementie bewoond worden.

Het is in dat kader dat Zorgbedrijf Rivierenland een aanvraag deed voor de planningsvergunning en deze ook kreeg van de Vlaamse overheid voor 8 woongelegenheden. Vanaf de opening van het nieuwe woonzorgcentrum in 2021 zullen 8 personen met jongdementie gebruik kunnen maken van de voordelen die gepaard gaan met de erkenning zoals een korting van 25 euro per dag op de dagprijs. Bovendien zullen we extra personeel kunnen inzetten met een specifieke expertise. 

De komende weken en maanden zal Zorgbedrijf Rivierenland zowel voor de thuiszorg als voor residentiële opvang een dienstverlening uitwerken voor deze doelgroep. We zullen daarvoor ook samenwerken met de al bestaande experten binnen de regio, zoals het inloophuis dementie ’t MoNUment en het regionaal expertisecentrum Orion in samenwerking met het Psycho Geriatrisch Netwerk. 

Zorgbedrijf Rivierenland streeft naar een zorgcontinuüm voor de personen met jongdementie en hun familie waarbij zij ondersteuning krijgen doorheen het ganse ziekteproces. Om het aanbod af te stemmen op de noden van de personen met jongdementie maar ook op die van hun familie, zal de dienstverlening ontwikkeld worden samen met de doelgroep. Personen met jongdementie of hun familieleden die graag mee willen nadenken hierover kunnen contact opnemen met Zorgbedrijf Rivierenland (info@zbrivierenland.be).