De animatoren trekken regelmatig met de bewoners naar buiten bijvoorbeeld om te wandelen en te genieten van de natuur aan de Dijle. Onze animatoren nemen ook samen met de bewoners deel aan culturele activiteiten die de stad Mechelen organiseert zoals Balcazar waar gedanst en genoten wordt van de muziek.

De Lisdodde werkt regelmatig samen met scholen uit de buurt. De bewoners van het woonzorgcentrum en de leerlingen van kleuter- en basisonderwijs doen dan gemeenschappelijke activiteiten. Ook middelbare scholieren en studenten van de Hogeschool Thomas More worden bij gezamenlijke activiteiten betrokken wanneer ze bijvoorbeeld projecten uitwerken rond sociaal engagement.

De wijkagent fungeert als hét aanspreekpunt voor alle kleine en grote problemen en ongemakken uit de buurt. Iedere woensdagnamiddag van 13u tot 14u is de wijkagent aanwezig in ons woonzorgcentrum. De buurtbewoners kunnen hier terecht met hun vragen. Zij dienen zich eerst aan te melden bij onze medewerker aan het onthaal.

We vinden het belangrijk om deel uit maken van het sociale leven in Mechelen en zijn steeds op zoek naar nieuwe kansen en samenwerkingen.

Heb je een leuk idee of initiatief waarbij je de bewoners wenst te betrekken, neem dan gerust contact op met ons woonzorgcentrum.