In 2019 liep Ann-Sophie Cobbaert stage bij de afdeling Libel in woonzorgcentrum De Lisdodde in het kader van haar opleiding ergotherapie aan de hogeschool Odysee in Brussel. Voor haar bachelorproef wilde ze nagaan in hoeverre visuele beperkingen bij personen met dementie te wijten zijn aan het niet meer kunnen verwerken van visuele prikkels door de cognitieve achteruitgang. Bij bewoners met dementie die visuele beperkingen ervaren, ging ze op zoek naar advies vanuit haar ergotherapeutische opleiding zodat het functioneren van de bewoner geoptimaliseerd kan worden en zijn of haar levenskwaliteit verhoogd kan worden. 

Uit haar literatuuronderzoek blijkt dat de omgeving een grote impact heeft op een persoon met dementie. De vorm en inrichting van de ruimtes zorgen ervoor dat een ruimte overzichtelijk is voor een persoon met dementie of niet, dat hij/zij zich er in kan oriënteren of niet, hoe hij/zij er zich thuisvoelt en hoeveel prikkels er aangereikt worden. Licht en kleuren bepalen mee de sfeer.

In het praktijkonderzoek zocht ze naar een manier om de herkenbaarheid van de eigen kamer te verhogen voor personen met dementie. De oplossing was een deursticker. De standaarddeuren krijgen daardoor een eigen karakter. Samen met drie bewoners zocht ze de meest geschikte voordeur. Elke bewoner kreeg een eigen voordeur. Dit veranderde niet alleen de herkenbaarheid voor de bewoner maar het maakte van een 'ziekenhuisgang' een veel huiselijkere gang, die veel meer lijkt op een straat waar mensen wonen. 

Bekijk ook het filmpje waarin Ann-Sophie en haar stagebegeleider Luc Heremans het concept uitleggen.